Fakta om Demografi i Storbritannia

Etnisk og religiøs blanding Til tross for de mange etniske og religiøse minoritetene viser statistik kone at over BO prosent av United Kingdom er klassifisert som engelske, ca. i prosent skotter, 2,5 prosent irske og 2 prosent walisere. Storbritannia har en befolkning på 95 prosent hvite, mens folk fra Vest India, indere og pakistanere utgjør ca. i prosent hvor. Videre er det små innslag av bangladeshere og kinesere. Nærmere 50 prosent av dem som tilhører de etniske minoritetene er bosatt i Storbritannia.
Befolkningen or i alt overveiende grad kristen, eller betrakter seg som det. Over 85 prosent anser seg som kristne, men færre enn en av fem går regelmessig i kirken. Muslimene utgjør ca. 2 prosent av befolkningen, og praktiserende jøder i art i prosent.

Menn og kvinner utgjør en praktisk talt jevnstor del av befolkningen. I hele dette århundret bar den britiske fødselshyppigheten okt ekstremt sakte, og på 1970-tallet sank faktisk folketallet en stund.

En nasjonal karakter. Det er et åpent spørsmål om det finnes en britisk nasjonalkarakter. Skottene, waliserne.

Den berømte utenlandske forfatteren Arthur Koestler som bodde mange år i Storbritannia, beskriver den gjennomsnittlige engelskmann som en krysning av en struts og en leve. En per son som stikker hodet i sanden lengst mulig, men som er i stand til heltedåder når han står ansikt til ansikt med virkeligheten.
Waliserne og irene har beholdt sin egen identitet til tross for (eller kanskje på grunn av) engelsk dominans Selv i England verner dem fra London, Yorkshire, Lancashire, Nordøst- England, West Country og andre områder om sin regionale identitet.

Idet minste sett med utenfor ståendes øyne omfatter den typiske engelskmanns egenskaper (den typiske engelske kvinne eksisterer visst ikke) reserverthet og høytidlighet en egen evne til «understatement» og en keitet væremåte overfor kvinner og barn. Engelskmennene roser seg av «fair play» og et særlig talent for kompromisser. De er dypt konservative av lynne, skeptiske til intellektuelle og ideologier, forandring, profesjonalisme, sære påfunn. De liker hager, hunder og hester. De elsker landsbygda, men de fleste bor ikke der. De elsker sport og lærte resten av verden hvordan lekene og kampene skulle organiseres.
Britenes kanskje mest grunnleggende fellestrekk er en ironisk humoristisk sans som gjør det lett for dem å karikere seg selv. En fremstående Yorkshire-mann har f.eks. sagt at folk i Yorkshire ) ligner skottene, men mangler skottenes romslighet.

VN:F [1.9.13_1145]
Stemme: 1.0/5 (3 vurderinger gitt)
Fakta om Demografi i Storbritannia, 1.0 out of 5 based on 3 ratings

No comments yet.

Leave a Reply

.

shopify analytics